Sophia Bustin
I don't know either

About


Waar ik in de kern mee bezig ben is proberen mezelf te begrijpen. Van hieruit probeer ik de verbinding met de ander aan te gaan. Ik, Sophia Bustin (1995), ben altijd nieuwsgierig en van jongs af aan al bezig met onderzoeken en met tekenen . Vandaar dat ik mij naast schilderen ook toeleg op het verder ontwikkelen van het veld artistiek research.    

In mijn bestaan ben ik tegen een aantal problemen aangelopen omdat ik heel intens voel. Ik bestempelde mijn gevoeligheid tot mijn persoonlijke onvermogen. Ik kon alleen nog maar mijn tekortkomingen zien. Met de tijd kwam ik erachter dat ik dit niet hoef te doen. Nu haal ik zelfs een bijzondere kracht uit mijn gevoeligheid. Mijn werkwijze is erg intuïtief. Ik heb het vermogen om veel verbintenissen te zien en om daar mee te werken. Door mijn intensiteit heb ik een sterk empathisch vermogen ontwikkeld. Ik zie maskers en authenticiteit vrijwel zonder oordeel.


'Sophia Bustin wil als filosoof en kunstenaar duiden hoe de onzekerheid over de ander kan bestaan naast de dagelijkse vanzelfsprekendheid van onszelf... Ze toont hoe we onze innerlijke chaos omhullen met een passende jas, ieder een eigen gezicht naar de buitenwereld.' - Museum IJsselsteinMijn kunst begon vorm te krijgen na een project geïnspireerd op de positieve desintegratie theorie van Dabrowski. Dit mondde uit in een serie schilderijen die sterke emoties laten zien. De ‘Prototypes’, de naam van deze serie, staan voor onze veelheid en verscheidenheid aan ervaringen. Elke emotie heeft in theorie een eigen prototype. Deze schilderijen zijn een middel om mijn, normaliter afgezonderde, gewaarwordingen over te kunnen brengen op de ander zodat ik de verbinding aan kan gaan. Actief de verbinding aangaan is belangrijk in mijn ogen en door middel van schilderen kan ik dit realiseren. 

Verder probeer ik aan de hand van verschillende wetenschappelijke en filosofische kaders schilderijen te creëren. Humanistische ontwikkelingspsychologie heeft daarin mijn bijzondere interesse.  

Ik wil in de toekomst een methode ontwikkelen voor een specifieke vorm van artistiek research dat zich toelegt op het integreren van het intuïtieve in onze samenleving. 

Naast schilderen experimenteer ik ook met andere vormen van kunst zoals fotografie, dichtkunst en installatie.

Photos: Kaili Smith

'Soms gaan mijn gedachten over in relaties. Geen gevoelens, maar de ruimtes tussen de woorden. Zoals met alles wat complex is, is het echter te bereiken via het ‘voelen’ en de emoties. Zolang je emoties maar net zo vrij zijn als je verbeelding.' - Sophia


 –

'